Nhằm chuẩn bị cho việc mở bán dự án The Forest Gem Bình Thạnh trong tháng 12 này, mọi công tác chuẩn bị bán hàng như sa bàn và nhà mẫu dự án The Forest Gem gần như đã hoàn tất, sau đây cùng chúng tôi cập nhật một vài hình ảnh bên dưới đây.

Sa Bàn và Nhà Mẫu Dự Án Forest Gem

Sa Bàn The Forest Gem

sa bàn the forest gem
sa bàn the forest gem
sa bàn the forest gem

Nhà Mẫu căn hộ The Forest Gem Bình Thạnh

Xem thêm >>> Mặt Bằng The Forest Gem

Rate this post
DMCA.com Protection Status